Poznáme víťazné organizácie 6. ročníka zamestnaneckého programu Viac pre regiónyTB

8 organizáciám, ktoré ste podporili najväčším počtom hlasov, venuje Nadácia Tatra banky 5 000 eur na ich aktivity v roku 2019.

Pozrite sa, ktorú organizáciu podporíme vo vašom regióne. V budúcom roku sa môžete tešiť na dobrovoľnícke akcie, ktoré pre vás v spolupráci s víťaznými organizáciami pripravíme.

Kliknite na región

Bratislavský kraj

Zelená hliadka

V duchu motta: „Lebo sa nás to týka“ chceme poukázať na problém odpadu na uliciach v našom meste a motivovať ľudí, aby sa angažovali v prospech svojho životného prostredia a bydliska aspoň tým, že nebudú množiť odpadky na uliciach. Naším poslaním však nie je nahrádzať prácu samospráv ani vytvoriť svet bez odpadkov. Zároveň chceme poukázať na problematiku premnoženia reklamných zariadení v Brat...

Trnavský kraj

O. z. Útulný domov (Zachráňme kaštieľ Jablonica)

Našou misiou je v zachrániť park a kaštieľ v Jablonici a priniesť život do regiónu od Trnavy až po Holíč. Park a kaštieľ vyše 50 rokov chátrali bez povšimnutia štátu, obce alebo iných organizácií, a keďže sme roky pozerali, cestujúc okolo tohto skvostu, ako upadá stále viac a viac, rozhodli sme sa pomôcť a naštartovať záchranu v hodine dvanástej. Cieľom je dostať park a kaštieľ do stavu, keď budú ...

Trenčiansky kraj

Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou, Lazy pod Makytou

Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou Lazy pod Makytou vzniklo v minulosti ako občianske združenie na podporu aktivít a vzdelávania pre tunajšiu jedinú základnú školu. Za čas svojej existencie pomohlo škole s realizáciou mnohých aktivít, ale taktiež finančne prispieva na rozvoj výchovno-vzdelávacej činnosti. Súčasne sa podieľa na zlepšovaní materiálneho vybavenia základnej šk...

Nitriansky kraj

Zatúlané psíky Šaľa

OZ Zatúlané psíky Šaľa bolo založené začiatkom roka 2011 dobrovoľníkmi pomáhajúcimi psíkom v mestských kotercoch v Šali, pričom postupom času sme svoje aktivity rozšírili a pôsobenie činnosti presunuli na súkromný pozemok, kde sme vedeli poskytnúť azyl a útočisko pre väčší počet psíkov. V apríli 2014 nám však bol nečakane vypovedaný nájom z týchto priestorov bez možnosti jeho predĺženia. Mali sme ...

Žilinský kraj

Záchranná stanica Ekocentrum Zázrivá

Misiou našej organizácie je v prvom rade záchrana živočíchov z voľnej prírody, ktoré by bez pomoci človeka zahynuli, a tiež zvyšovanie povedomia verejnosti o záchrane živočíchov. Naším cieľom je podľa možnosti vypustiť do prírody čo najväčšie množstvo jedincov prijatých do našej opatery a tiež postarať sa o tie živočíchy, ktoré sa už do prírody vrátiť nemôžu. Naším cieľom je tiež environmentálne v...

Banskobystrický kraj

Včelí kRaj

O včelách vieme "včelyčo" a radi sa o to s ostatnými podelíme. Naším cieľom je, aby každý človek na Slovensku vedel o význame včiel a opeľovačov – pre nás, pre krajinu. Cez svoje akcie prinášame fascinujúci svet včiel k malým aj veľkým, laikom aj odborníkom. Projekt Včelí kRaj vznikol na 65-ročnej rodinnej tradícii včelárstva a realizuje ho už tretia generácia včelárov v rodine. Nezabúdame ani n...

Prešovský kraj

Čavargy

Cieľom nášho občianskeho združenia je budovanie a údržba turistickej infraštruktúry v horách, najmä turistických, cyklistických trás a náučných chodníkov, zveľaďovanie prírodných lokalít a objektov slúžiacich širokej verejnosti pri pohybe v prírodnom prostredí. Podporovať a motivovať širokú verejnosť k aktívnemu pohybu a pozitívnemu vzťahu k prírode a s tým spojený rozvoj cestovného ruchu, cyklotu...

Košický kraj

Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice

Sú, samozrejme, rovnaké ako misia a ciele Slovenského skautingu: Slovenský skauting je občianske združenie založené a registrované podľa Zákona o združovaní občanov č. 83/1990 Zb. Venuje sa výchove, vzdelávaniu a voľnočasovým aktivitám pre deti a mládež opäť od roku 1990. Skauting je dobrovoľné, nepolitické, výchovné hnutie pre mladých ľudí, otvorené všetkým bez rozdielu pôvodu, národnosti, ra...