Ochrana a tvorba životného prostredia

O. z. Útulný domov (Zachráňme kaštieľ Jablonica)

Trnavský región

Región, v ktorom organizácia pôsobí:

Trnavský región

Vl. Clementisa 13, 917 01  Trnava

 

Misia a ciele organizácie

Našou misiou je v zachrániť park a kaštieľ v Jablonici a priniesť život do regiónu od Trnavy až po Holíč. Park a kaštieľ vyše 50 rokov chátrali bez povšimnutia štátu, obce alebo iných organizácií, a keďže sme roky pozerali, cestujúc okolo tohto skvostu, ako upadá stále viac a viac, rozhodli sme sa pomôcť a naštartovať záchranu v hodine dvanástej. Cieľom je dostať park a kaštieľ do stavu, keď budú môcť ľudia využívať tento priestor na rôzne aktivity, t. j. festivaly, burzy starožitností, múzeum a mnohé iné, na základe budúceho projektu. Ten by mohol byť zverejnený koncom roka 2018. Na fotke je vidieť stav spred roka 2016, keď sme ho začali zachraňovať. Kliknite v prípade záujmu na našu funpage stránku: www.facebook.com/zachranmekastiel, kde sa dozviete viac o našich aktivitách.

 

Významné dokončené projekty/dosiahnuté výsledky

Na tomto odkaze si môžete pozrieť naše práce za posledný rok, prípadne TV reportáže: <https://www.youtube.com/channel/UCs8r3mDdT9FGd4VNkMUqVYg/videos>. Za necelý rok sme zrealizovali urgentné zadebnenie okien proti vandalom, uzavretie areálu, opravu poškodenej strechy dočasným zastrešením rôznymi plachtami a nakúpenou staršou strešnou krytinou cez inzerát. Vyčistili sa a doplnili chýbajúce ríny a zvody, aby voda nestekala po múroch kaštieľa a neničila fasádu a základy. Zorganizovali sme celkovo 20 brigád, kde dobrovoľníci celkovo vyniesli už takmer 100 kontajnerov sutín, hliny a odpadu. Vyčistilo sa nádvorie kaštieľa do stavu, ktorý je vidieť v priloženom súbore. Druhý rok sme zorganizovali festival "Návrat histórie a remesiel", kde nás ľudia svojou veľkou účasťou dojali až k slzám. Napriek dažďu nás prišlo podporiť vyše tisíc návštevníkov každý rok. Podobné akcie plánujeme aj v ďalších rokoch, aby sme postupne mohli vymeniť strechu, doplniť okná. Aby mohol kaštieľ začať schnúť a bol pripravený na rekonštrukciu. Za pomoci obce sa začal opravovať plot okolo kaštieľa tak, aby sa aj anglický park vedel uzavrieť v nočných hodinách pred neželanými návštevníkmi. Budujú sa nové chodníčky. Dôležité bude v najbližšom období ošetriť stromy v anglickom parku, ktoré sú dosť zničené z dôvodu náletových drevín a minimálnej starostlivosti v posledných rokoch. Zároveň vyčistiť breh rieky od náletových drevín a vysadiť ďalšie stromy, ktoré by mali priniesť vyššiu hodnotu pre ľudí zo Záhoria.

 

Pracovné kontakty s podobnými organizáciami doma i v zahraničí

Obč. združenie Hlohovecký Zámok, p. Kvantová, aktuálne pomáhajú kaštieľu Chtelnica.

 

Plán programových aktivít na rok 2019

Plánom na najbližší rok je: zorganizovať 10 brigád (každý mesiac jedna) a zorganizovať historický festival a robiť pravidelné prehliadky kaštieľa pre turistov a miestnych zo Záhoria. Chceme pristúpiť k úprave zelene, k revitalizácii hodnotných stromov a výsadbe novej zelene v parku podľa pokynov pamiatkového úradu a urobiť preventívne práce, aby sa záchranné práce kaštieľa postupne posúvali vpred.

 

Popíšte podrobne jednu z Vašich budúcoročných programových aktivít, pre realizácie ktorej si viete predstaviť dobrovoľnícku pomoc zamestnancov skupiny Tatra banka a. s.

Zamestnanci nám môžu pomôcť na ktorejkoľvek brigáde v rámci roka podľa dohody. Či už pri upratovaní, vysádzaní stromčekov, čistení parku, kosení, príprave marketingu alebo samotného festivalu, predaji spomienkových predmetov. Každý tak môže prispieť podľa svojich možností a schopností. Je tu možnosť prísť aj so svojimi rodinami a popri brigáde nazrieť aj do tých najtajnejších častí kaštieľa. Každý mesiac sa robia prehliadky kaštieľa za dobrovoľné vstupné určené na záchranu kaštieľa.

 

Čo je cieľom plánovanej aktivity

Na kaštieli je tej práce na min. 10 rokov. Každá aktivita robí ďalší krôčik vpred, keďže 50 rokov to išlo dole vodou.

 

Akú dobrovoľnícku činnosť očakávate zrealizovať dobrovoľníkmi z TB v rámci naplnenia týchto cieľov

Zamestnanci nám môžu pomôcť na ktorejkoľvek brigáde v rámci roka podľa dohody. Či už pri upratovaní, oprave, čistení nádvoria, príprave marketingu alebo samotného festivalu. Každý tak môže prispieť podľa svojich možností a schopností. Je tu možnosť prísť aj so svojimi rodinami a popri brigáde nazrieť aj do tých najtajnejších častí kaštieľa.

 

Kde plánujete túto aktivitu realizovať

Park Jablonica

 

Termín, v ktorom plánujete túto aktivitu realizovať

Stále pracujeme. Je to na dohode, kedy sa budú chcieť zamestnanci a TB Group pripojiť do našich aktivít a pomôcť tak kaštieľu.

 

Rozpočet min na 1 000 Eur, potrebný na realizáciu tejto aktivity (prednostne chceme podporiť materiálové potreby a kúpu, alebo prenájom pracovných nástrojov potrebných na zrealizovanie dobrovoľníckej aktivity)

Náradie na potrebné aktivity: lopaty, rukavice, kladivá a iné drobné náradie, reťaz na motorovú pílu
Materiál potrebný na aktivity: sadenice stromov, podporné skelety stromov
Prenájom pracovných nástrojov: bager na úpravu terénu, príves na prevozy, prenájom oplotenia na realizáciu prác