Dobrovoľnícka činnosť

VERBUM BONUM, o. z.

Košický región

Región, v ktorom organizácia pôsobí:

Košický región

Tatranská 393/8, 052 01  Spišské Tomášovce

 

Misia a ciele organizácie

Občianske združenie DOBRÉ SLOVO (VERBUM BONUM) chce meniť vďaka DOBROvoľníctvu DOBRÉ myšlienky a nápady na DOBRÉ skutočnosti a tak šíriť DOBRO v regióne a celej spoločnosti. :)
Veríme, že každý môže byť užitočný pre spoločnosť.

Naše ciele:

- rozvíjať vzdelávacie, kultúrne, športové a spoločenské aktivity;
- obnovovať a zachovávať tradíciu kultúrnych, športových, spoločenských a vzdelávacích aktivít, zakladať tradíciu nových aktivít a
podujatí;
- chrániť historické, duchovné hodnoty a kultúrne pamiatky;
- chrániť a tvoriť životné prostredie;
- pracovať s deťmi a mládežou, organizovať podujatia pre deti a mládež;
- poskytovať neformálne vzdelávanie;
- organizovať pracovné stretnutia, kurzy, výcviky, semináre a tematické programy; - spolupracovať s fyzickými a právnickými osobami, inštitúciami, orgánmi, združeniami, verejnou správou a pod. v tuzemsku aj v
zahraničí pri presadzovaní cieľov občianskeho združenia;
- rozvíjať turistiku, cestovný ruch;
- podporovať dobrovoľníctvo a poukázať na jeho význam pre spoločnosť.

Viac na FB:
<https://www.facebook.com/groups/1462357900704831/?fref=ts>

doborovoľníci_verbum_bonum.jpg (107.17 KB)

 

Významné dokončené projekty/dosiahnuté výsledky

V priloženom súbore je viac informácií, linky na podujatia z médií a odvysielaných televíznych reportáží.
Ale pekne po poriadku:
Organizujeme pravidelné podujatia v obci a regióne: Šarkania show, Čas sviečok – výroba adventných vencov, Mikuláš, Živý Betlehem, Fašiangový sprievod, patchworkové kurzy šitia, prevádzkujeme komunitnú knižnicu a čitáreň, služby turisticko-informačného charakteru a iné. Foto v galérii.

Úspešné realizované projekty:

- Čarovný svet skál (Karpatská nadácia, program Spoločne pre región) 2015, rekonštrukcia verejných priestorov a okolia, fotokurzy, fotosúťaž prírody NP Sl. raj, výstava a tlač kalendára, viac na blogu s názvom "Oáza v raji":
<http://karpatskanadacia.sk/2015/11/oaza-v-raji/>

- Tomášovský beh (Nadácia Tatra banky, program Dobré srdce) 2015, obnova zabudnutého tradičného behu v prírode NP Sl. raj, obnovený beh odvtedy realizujeme každý rok, máme už 3 úspešné ročníky :)

- Šanca pre knižnicu (Nadácia Orange, dobrovoľnícky program Krajšie miesta) 2016, premena nevyužívaných priestorov na komunitnú knižnicu, knižnica funguje stále, foto v galérii

- Hudba kráľov (Raiffesien bank, program Zachovanie kultúrnych hodnôt) 2016, záchrana historického organu, rekonštrukcia a kolaudačný koncert, foto v galérii

- Záhumienok, lesy, vôňa lúk (Karpatská nadácia, program Getrag pre región) 2016, tradičné a netradičné poznávanie liečivých rastlín, budovanie CYKLO-pointu, foto v galérii

- Prírodná hvezdáreň (Raiffesien bank, program skvalitnenie prírodného a sociálneho prostredia) 2016, obnova prírodnej hvezdárne po 20 rokoch, príprava zážitkového podujatia, foto v galérii

- 4 a viac DIVOV na Ďurkovci (Nadácia Ekopolis, program Zelené oázy) 2017, zážitkové aktivity pre deti a mládež v prírode,
viac informácií v priloženom súbore

- Vidiecka záhrada – klenot chotára (Karpatská nadácia, program Getrag pre región) 2017, založenie záhrady s edukačným, relaxačným, zážitkovým a demonštračným charakterom, foto v galérii

- THESAURUS – POKLADNICA (Košický samosprávny kraj, Terra Incognita, program TOP VÝLETY) 2017, obnova hospodárskeho vidieckeho dvora a tradičného hospodárstva so zvieratkami, sprevádzanie turistov po dominantách okolia, foto v galérii

 

Pracovné kontakty s podobnými organizáciami doma i v zahraničí

MILOJ SPIŠ, o. z., Spišská Nová Ves, Slovensko, Ing. Zuzana Záborská, +421 948 846 506

Správa NP Slovenský raj, Spišská Nová Ves, Slovensko, Ing. Tomáš Dražil, PhD., +421 903 298 217

Kultúrno-športová komisia, Spišské Tomášovce, Slovensko, Štefan Skokan, +421 919 046 864

Spišské osvetové stredisko, Spišská Nová Ves, Slovensko, Mgr. Monika Tkáčová, +421 907 589 896

Slovenský skauting, 75. zbor Jána Vojtaššáka; 1. oddiel Spišské Tomášovce, Slovensko, +421 903 492 135, Mgr. Zuzana Bendíková

 

Plán programových aktivít na rok 2019

Služby v našom centre s regionálnou témou "Výlety do raja". Obec je "vstupnou bránou" do NP Slovenský raj a obec Spišské Tomášovce je zároveň štartom rôznych turistických trás. Napr. obcou prechádza trasa na najznámejšie miesto Tomášovský výhľad s najkrajším výhľadom nielen v regióne, ale aj na Slovensku. Návštevníkom a turistom chceme poskytnúť rôzne zážitkové aktivity od sprevádzania až po tematické workshopy. Obec patrí medzi najstaršie na Spiši, má 800-ročnú históriu a bohaté kultúrne aj prírodné dedičstvo.

Obnova tradičného hospodárstva, sprístupnenie verejnosti – vidiecky dvor, chov domácich zvierat – možný kontakt, prehliadky, ukážky spracovania ľanu a liečivých rastlín, detské atrakcie – lezecká stena

Prehliadky pre verejnosť vo Vidieckej záhrade s možnosťou samozberu liečivých rastlín, ukážkou výroby tradičných produktov ľudového liečiteľstva

Podujatia: Prírodná hvezdáreň, Tomášovský beh, kurzy patchworku, súťaž v aranžovaní prírodnin "Slávnosť bylín a kvetín", prevádzka knižnice a pod.

 

Popíšte podrobne jednu z Vašich budúcoročných programových aktivít, pre realizácie ktorej si viete predstaviť dobrovoľnícku pomoc zamestnancov skupiny Tatra banka a. s.

LETO NA DEDINE
Počas celej letnej sezóny 2019 chceme návštevníkom obce a turistom, ktorí cez obec prechádzajú do NP Slovenský raj, ponúknuť jedinečné zážitky s pravou atmosférou slovenského vidieka.
Náš gazdovský dvor, jeho obnova a sprístupnenie počas letnej sezóny je hlavnou aktivitou s ponukou na dobrovoľnícku pomoc počas budúcej sezóny. Ochotné ruky sú vítané od mája do septembra. :)
Gazdovský dvor bude zážitkovou prehliadkou dobového vidieckeho života s pôvodným starým náradím, zariadením, chovom domácich zvierat a pestovaním rastlín. Návštevníci sa môžu dotýkať historických predmetov, vyskúšať si práce na gazdovstve, pohladkať a nakŕmiť domáce zvieratká, ochutnať miestne regionálne špeciality, natrhať si kvety zo záhrady...
V súčasnosti obnovujeme staré tomášovské kroje, ktoré budeme mať vyložené v domčeku na gazdovstve. Návštevníci si budú môcť jednotlivé kroje obliecť a v tomto regionálnom dobovom odeve sa odfotiť pri akejkoľvek činnosti na gazdovstve.
V mesiacoch máj – jún pripravíme na tento účel dvor (oprava plotov, nákup krmiva pre domáce zvieratá, zabezpečenie jednotlivých zvierat a mláďat na novú sezónu, rekonštrukcia dreveného nábytku a zariadenia, maľovanie interiéru, dokončenie opravy tomášovských krojov, príprava záhrady na siatie, zalievanie, sadenie, okopávanie...).
V mesiacoch júl – september sprístupnenie gazdovstva verejnosti a každodenné udržiavanie interiéru domčeka, gazdovského dvora (kŕmenie zvierat, čistenie zvieracích príbytkov, kosenie dvora, polievanie a starostlivosť o rastlinstvo na záhrade, zabezpečenie stálych sprievodcov a animátorov...). Usporiadanie niekoľkých tradičných aj netradičných aktivít: dožinkové slávnosti, bylinkové workshopy (spracovanie bylín a produktov z nich podľa starých ľudových receptov, obnovenie pôvodných starých dedinských hier detí, súťaž v kosení sena, strihanie ovčej vlny, jej spracovanie, ukážky plstenia počas workshopov...).

 

Čo je cieľom plánovanej aktivity

Našou celosezónnou letnou aktivitou chceme:
- pripomenúť ľuďom, že dedina a vidiecke prostredie je neoddeliteľnou súčasťou nášho prirodzeného prírodného prostredia
- vytvoriť príležitosť oboznámiť verejnosť s tradičným hospodárstvom na vidieku
- obnoviť históriu gazdovania a ľudových remesiel
- pripraviť zážitkové aktivity priamo vo vidieckom prostredí
- zvýšiť návštevnosť a atraktívnosť nášho regiónu

 

Akú dobrovoľnícku činnosť očakávate zrealizovať dobrovoľníkmi z TB v rámci naplnenia týchto cieľov

Veríme, že rôznorodosť dobrovoľníckych prác zaujme dobrovoľníkov z TB a každý si nájde to, čo ho naplní pri výkone dobrovoľníckej aktivity.
Naša ponuka je pestrá:
- vaše ruky môžu kosiť, hrabať, renovovať staré predmety (vnútorné zariadenie aj vonkajšie predmety na gazdovstve), pracovať na poli (siať, okopávať, zbierať a spracovávať úrodu), môžete pomáhať vyrábať regionálne suveníry (produkty z liečivých rastlín podľa ľudových receptov), šiť a vyšívať milé drobnosti, spracovávať ovčiu vlnu plstením...

- vaše všetky zmysly naplno pocítia pravú atmosféru vidieka: budete počúvať kikiríkanie kohútov, gáganie husí, veselé bečanie ovečiek, spev škovránkov na poli..., chuťové bunky potešíte ochutnávkou dobrôt starých materí, oči sa budú kochať krásou prírody Slovenského raja, rozum a postreh si vyskúšate pri starých zabudnutých dedinských hrách (nielen) pre deti, nohy a ruky si môžete zodrať od práce, ak budete chcieť, ale ten pocit, že ste okúsili vidiek plnými dúškami – ten za to stojí!
Ak sa rozhodnete venovať svoju energiu našim aktivitám, presvedčíte sa, že radosť a spoločné zážitky prinášajú dvojaký prínos – aj domácim dobrovoľníkom, aj všetkým, ktorí nás navštívia.

 

Kde plánujete túto aktivitu realizovať

Spišské Tomášovce, Národný park Slovenský raj

 

Termín, v ktorom plánujete túto aktivitu realizovať

máj – prípravné technické práce rekonštrukcie dvora, práce v záhrade
jún – detské zabudnuté hry, pestovanie rastlín, starostlivosť o domáce zvieratá
júl – kosenie, hrabanie, pestovanie rastlín, starostlivosť o domáce zvieratá
august – spracovávanie liečivých rastlín, bylinkové workshopy, súťaže v aranžovaní vencov a kytíc, dožinkové slávnosti
september – výlety do okolia (záhumienky, lesy, lúky, trasy Slovenského raja), výroba suvenírov pod vedením miestnych remeselníkov (šitie, vyšívanie, tkanie, spracovanie vlny – plstenie, práca s drevom, so včelím voskom a pod.)

 

Rozpočet min na 1 000 Eur, potrebný na realizáciu tejto aktivity (prednostne chceme podporiť materiálové potreby a kúpu, alebo prenájom pracovných nástrojov potrebných na zrealizovanie dobrovoľníckej aktivity)

- materiál na rekonštrukciu drevených predmetov na gazdovstve (lak, farby, fermež, štetce, rukavice, brúsny papier...) – 200 €

- krmivo pre zvieratá (kŕmne zmesi pre husi, sliepky, zajace, ovce...) – 200 €

- materiál na remeselné workshopy (látky, ihly, nite, drôtiky, stužky...) – 200 €

- materiál na výrobu bylinkových produktov (olej, lekárenský lieh, vazelína, včelí vosk, vrecká na bylinky, fľaštičky a tégliky na masti, tinktúry a oleje z rastlín...) – 300 €

- propagácia (tlač informačných tabúľ a propagačného materiálu) – 100 €