Ochrana a tvorba životného prostredia

Zatúlané psíky Šaľa

Nitriansky región

Región, v ktorom organizácia pôsobí:

Nitriansky región

Smetanova 1224/3, 927 01  Šaľa

 

Misia a ciele organizácie

OZ Zatúlané psíky Šaľa bolo založené začiatkom roka 2011 dobrovoľníkmi pomáhajúcimi psíkom v mestských kotercoch v Šali, pričom postupom času sme svoje aktivity rozšírili a pôsobenie činnosti presunuli na súkromný pozemok, kde sme vedeli poskytnúť azyl a útočisko pre väčší počet psíkov. V apríli 2014 nám však bol nečakane vypovedaný nájom z týchto priestorov bez možnosti jeho predĺženia. Mali sme jeden mesiac na to, aby sme zabezpečili nové priestory, čo sa nám aj podarilo v rekordne krátkom čase. Zakúpili sme rodinný dom na samote, ktorého súčasťou je pozemok s rozlohou 2000 (slovom dvetisíc) metrov štvorcových. Zakúpenie domu bolo financované jedným z členov OZ formou čerpania úveru. Vzhľadom na veľkosť pozemku a v podstate v úplnej izolovanosti od ľudských obydlí sa opäť rozšírili možnosti. V týchto nových priestoroch vznikla kapacita, ktorá pojme až 50 psích duší. Od roku 2017 sme rozšírili kapacitu prijatých psíkov na počet 75. Bolo novovybudovaných 18 murovaných voliér, pričom kapacita jednej voliéry je pre 2 – 3 psíky.

Celú našu činnosť môžete sledovať na našej FB stránke "Zatúlané psíky Šaľa". Na stránke denne pribúdajú nové informácie. Odkaz: <https://www.facebook.com/Zatulan%C3%A9-Ps%C3%ADky-%C5%A0a%C4%BEa-147849528595852/?fref=photo>

 

Významné dokončené projekty/dosiahnuté výsledky

Rok 2018:

• vybudovanie samostatného výbehu pre nebezpečné psy
• v letných a jesenných mesiacoch prebiehali menšie stavebné úpravy v celom útulku, keď sa spevňovali povrchy (betónovanie priestorov pod plotom, vybudovanie nových chodníkov vo výbehových častiach)
• skultúrnili sme vstupnú poľnú cestu do útulku
• zakúpili sme veľkokapacitný kontajner na odpad
• podarilo sa nám zabezpečiť/zakúpiť prvé auto formou lízingu na transport útulkových zvierat, výrazne nám tým klesli náklady za opakované opravy predchádzajúcich starších áut
• šírenie osvety, besedy na školách

 

Pracovné kontakty s podobnými organizáciami doma i v zahraničí

OZ Dog Azyl Veľký Meder_Slovensko _+421 905 507 847

Útulok Piešťany_Slovensko_ +421 904 170 913

Gluck fur Tiere_Rakúsko_+43 676 342 0904

Tierhilfe Hohe Tatra e.V._Nemecko_+491 708 330 996

 

Plán programových aktivít na rok 2019

Plánované aktivity na rok 2019 – vybudovanie studne v prevádzke karanténna stanica, skultúrnenie exteriéru v II. výbehu v časti útulok a samozrejme sa vždy vyvŕbi niečo neočakávané, čo treba riešiť

 

Popíšte podrobne jednu z Vašich budúcoročných programových aktivít, pre realizácie ktorej si viete predstaviť dobrovoľnícku pomoc zamestnancov skupiny Tatra banka a. s.

Už dlhšie v útulku absentuje prítomnosť kvalitného vysokotlakového čističa (ideálne benzínového, keďže pri pohyblivých elektrických zariadeniach je potrebné používať 20-metrovú predlžovačku, čo vzhľadom na voľný pohyb psíkov nie je úplne bezpečné); spomínaný vysokotlakový čistič by nám veľmi pomohol pri hygiene, čistení voliér, búd, rovnako aj interiéru. Rovnako aj zakúpenie veterinárnej sady účinných dezinfekčných prostriedkov na likvidáciu odolných baktérii, vírusov a plesní.

 

Čo je cieľom plánovanej aktivity

Cieľom je čo najviac minimalizovať nebezpečenstvo vzniku infekčných ochorení; žiaľ, v útulku sa po 20 mesiacoch objavil smrteľný parvovírus.

 

Akú dobrovoľnícku činnosť očakávate zrealizovať dobrovoľníkmi z TB v rámci naplnenia týchto cieľov

Obsluha vysokotlakového čističa pri vykonávaní hygieny počas dobrovoľníckej činnosti

 

Kde plánujete túto aktivitu realizovať

Prevádzka útulku: Selice, časť Šók, číslo domu 809 (okres Šaľa)

 

Termín, v ktorom plánujete túto aktivitu realizovať

Počas roka 2019

 

Rozpočet min na 1 000 Eur, potrebný na realizáciu tejto aktivity (prednostne chceme podporiť materiálové potreby a kúpu, alebo prenájom pracovných nástrojov potrebných na zrealizovanie dobrovoľníckej aktivity)

Zakúpenie benzínového vysokotlakového čističa, dezinfekčných prostriedkov veterinárnej sady, čistiacich prostriedkov na denné používanie,
jednorazových veľkoobjemových vriec na odpad na denné použitie, pracovných prostriedkov (metly, vedrá, lopatky atď.)