Ochrana a tvorba životného prostredia

Cuketa, o. z.

Nitriansky región

Región, v ktorom organizácia pôsobí:

Nitriansky región

Farská 12/A, 949 01  Nitra

 

Misia a ciele organizácie

Naším cieľom je tvoriť a rozvíjať demokratické vzdelávanie, výchovu, kultúru, ekologické myslenie a aktivity pre rôzne vekové skupiny.
Chránime, tvoríme a rozvíjame životné prostredie, prírodu a krajinu.
Sme skupina ľudí rôznych názorov, veku aj povahy. Spája nás však viera, že svet sa dá postupne meniť na krajšie miesto prostredníctvom rôznych krokov plných alternatívy a kreativity.
Venujeme sa vzdelávaniu, výchove, kuchárčeniu, prírodnému záhradkárčeniu, permakultúre, organizovaniu rôznych komunitno-vzdelávacích podujatí a ekofestivalov.

Misia a ciele organizácie.docx (12.47 KB)

 

Významné dokončené projekty/dosiahnuté výsledky

- V roku 2018 sme premenili rodinnú záhradu, ktorú sme prenajali, a skládku odpadu na prírodné záhrady, kde si ľudia, malí aj veľkí, mohli pestovať potraviny v meste, sledovať život v prírodnej záhrade, relaxovať, hrať sa a hlavne byť spolu.
- V roku 2018 sme organizovali niekoľko komunitných dní a festivalov, v rámci ktorých sme prezentovali ľudí, ktorí sa snažia robiť zmenu vo svete, a ich aktivity.
- Darilo sa nám chrániť životné prostredie cez jedlo na tanieri a cez nápoje v pohároch. Učíme a informujeme ľudí, ako variť bez drancovania prírody, používania chemikálií a ubližovania iným organizmom.
- V rámci stránky <www.priestorypretvory.sk> prepájame ľudí a ich zmysluplné aktivity. Predstavujeme ľuďom rôzne priestory pre rôzne tvory.
- Združujeme deti a rodičov, ktorým nevyhovuje tradičný systém vzdelávania, a vytvárame pre nich aktivity a priestory, kde je učenie hrou, v spolupráci s prírodou a so zameraním na rozvoj komunity a ľudského zdravia.
- v roku 2018 sme venovali väčšinu času a energiu budovaniu komunitno-vzdelávacieho centra Moruša čerešňová, kde vytvárame ďalšiu prírodnú záhradu v meste Nitra, vybudovali sme zázemie pre komunitnú ekoškôlku a ekoškolu. Pravidelne organizujeme prednášky, workshopy, diskusie, brigády, pikniky aj pre dospelých a verejnosť, aby sme šírili zmenu zdola prostredníctvom jednoduchých krokov ďalej.

 

Plán programových aktivít na rok 2019

- Dobudovanie prírodnej permakultúrnej záhrady v meste Nitra, ktorá je priateľská k deťom a ku všetkým organizmom. Záhrada bude zároveň slúžiť ako živá učebnica pre malých aj veľkých. Bude miestom relaxácie, prednášok, kultúrneho vyžitia, hier, komunitného rozvoja. Záhradu sme si v rámci svojho združenia Cuketa, o. z., prenajali a zveľaďujeme ju. Súčasťou záhrady bude tiež ekokurík, ekotoaleta, vodné plochy, kompostoviská. Chceme tak ľuďom ukázať, že v spolupráci s prírodou sa dá žiť aj v meste.

- Dobudovanie novovzniknutej mongolskej jurty (kruhová stavba čisto z prírodných materiálov), ktorá je súčasťou prírodnej záhrady a slúži ako zázemie pre komunitnú ekoškolu. Dobudovaním celoročnej jurty chceme dosiahnuť, aby viac slúžila aj na verejné účely, ako sú rôzne prednášky, diskusie, hudobné večery, workshopy a pod.

- Plánujeme vytvorenie i nových edukačných a zážitkových prvkov v komunitnej záhrade KOZA, ktorá je súčasťou kultúrneho centra Hidepark. Chceme vytvoriť komunitnú solárnu sušičku plodín a bylín, kompostoviská a edukačné prvky, ktoré budú zároveň hracími prvkami.

- Pre tých, ktorí nestihnú alebo nemôžu byť súčasťou našich aktivít a zaujímajú sa o dané oblasti, chceme vytvoriť pravidelné vydávanie občasníka s opisom našej činnosti, prvkov, plánov, podujatí.

 

Popíšte podrobne jednu z Vašich budúcoročných programových aktivít, pre realizácie ktorej si viete predstaviť dobrovoľnícku pomoc zamestnancov skupiny Tatra banka a. s.

Jednou z našich budúcoročných aktivít je dobudovanie interiéru jurty, ktorá cez pracovné dni tvorí zázemie pre komunitnú ekoškolu a popoludní, ako aj cez víkend v nej organizujeme aktivity pre verejnosť so zameraním na rozvoj zdravia, komunitný rozvoj, vzdelávanie a život v súlade s prírodou bez drancovania planéty.
S využitím prírodných materiálov a odborníkov na prácu s nimi chceme vytvoriť efektívny a zdravý interiér, ktorý sa bude dať ľahko prispôsobovať pre čo najširšiu škálu podujatí od vzdelávacích aktivít, prednášok, relaxácie, divadiel až po kurzy varenia, šitia či hrania na hudobných nástrojoch.

Chceme vytvoriť napr. sedenie, ktoré sa v prípade potreby dokáže efektívne uskladniť alebo využiť na multifunkčné účely (varenie, čítanie, tvorenie, stavanie bunkra). Kuchynský kút chceme vytvoriť interiérový, ale aj exteriérový, aby varenie s malými i veľkými návštevníkmi mohlo prebiehať aj v priestoroch prírodnej záhrady. Úložné priestory chceme vytvoriť tak, aby boli nielen funkčné, ale aj estetické, no zároveň aby slúžili aj ako vertikálne záhradky.

Vertikálne záhrady a vyvýšené záhony chceme vytvoriť tiež v záhrade.
Celým týmto projektom chceme ľudí inšpirovať k zdravému a minimalistickému bývaniu v súlade s prírodou. Zároveň chceme vytvoriť priestor plný dobrej energie, kde sa ľudia budú cítiť dobre a radi budú rozvíjať svoje zručnosti a vedomosti.

S jurtou úzko súvisí aj dobudovanie prírodnej záhrady, v ktorej stojí. Chceme v nej vytvoriť multifunkčné prvky, ako napr. lavičky, ktoré slúžia aj ako priestor na pestovanie rastlín či kompostovanie. Vyvýšené záhony, ktoré slúžia ako relaxačná lavička, miesto na pestovanie, ale taktiež ako živá učebnica. Exteriérové hry, ktoré zároveň učia, napr. ako kombinovať rastliny či pracovať s dažďovou vodou.

Všetkých aktivít sa môže zúčastňovať aj verejnosť a tak rozširovať svoje zručnosti a čerpať nové inšpirácie.
Na tému zdravé a minimalistické bývanie v spolupráci s prírodou následne vytvoríme festival, ktorý bude v Hideparku (www.hidepark.sk), kde odprezentujeme ľuďom svoju činnosť a činnosť ďalších ľudí.

 

Čo je cieľom plánovanej aktivity

Prinavracanie prírody, pestovanie rastlín, zdravé minimalistické bývanie aj do väčších miest. Rozvíjať komunity a uberať z anonymity, uponáhľaného a pretechnizovaného života. Chceme poukázať na to, ako malé každodenné kroky od separovania odpadu, bezodpadového nakupovania, minimalistického a efektívneho bývania po tvorbu jedlých záhrad či balkónov majú vplyv na celkové zdravie človeka, pozitívne vplývajú na prostredie nás aj našich budúcich generácií a v neposlednom rade majú vplyv na život vo vzdialených častiach sveta. Konáme lokálne, myslíme globálne. Robiť zmysluplné veci môže každý bez ohľadu na vek. Preto je veľmi dôležité do aktivít zapájať aj deti, ktoré sú zajtrajší dospelí. Je na nás, ako bude vyzerať zajtrajšok.

 

Akú dobrovoľnícku činnosť očakávate zrealizovať dobrovoľníkmi z TB v rámci naplnenia týchto cieľov

Dobrovoľnícka činnosť spočíva v budovaní rôznych prvkov, ktoré napomôžu ešte zmysluplnejšiemu významu prírodnej záhrady. Ide o budovanie jedlých záhonov, skleníka pre motýle, vertikálnych záhrad. Taktiež si dobrovoľníci môžu vyskúšať život v jurte a pomáhať s jej zveľaďovaním.

 

Kde plánujete túto aktivitu realizovať

Aktivitu plánujeme realizovať na prenajatom pozemku v Nitre, Dolnočermánska 9. Priestor bude mať svojich správcov, ktorí budú sprístupňovať záhradu verejnosti a organizovať podujatia v jurte.

 

Termín, v ktorom plánujete túto aktivitu realizovať

Marec až jún 2019, keďže je to séria aktivít zameraných na danú tému.

 

Rozpočet min na 1 000 Eur, potrebný na realizáciu tejto aktivity (prednostne chceme podporiť materiálové potreby a kúpu, alebo prenájom pracovných nástrojov potrebných na zrealizovanie dobrovoľníckej aktivity)

Drevo a drobný stavebný materiál – 1 000 €
Preprava stavebného materiálu – 120 €
Pracovné náradie a nástroje – 500 €
Pomôcky do ekokuchyne – 300 €
Občerstvenie na brigády, podujatia, festival – 400 €
"Lektorné" pre staviteľov a prednášajúcich (v prírodnej záhrade, v jurte, na festivaloch) – 800 €
Edukačné pomôcky a literatúra pre malých aj veľkých – 350 €