Ochrana a tvorba životného prostredia

Čavargy

Prešovský región

Región, v ktorom organizácia pôsobí:

Prešovský región

Petöfiho 3, 080 01  Prešov

 

Misia a ciele organizácie

Cieľom nášho občianskeho združenia je budovanie a údržba turistickej infraštruktúry v horách, najmä turistických, cyklistických trás a náučných chodníkov, zveľaďovanie prírodných lokalít a objektov slúžiacich širokej verejnosti pri pohybe v prírodnom prostredí. Podporovať a motivovať širokú verejnosť k aktívnemu pohybu a pozitívnemu vzťahu k prírode a s tým spojený rozvoj cestovného ruchu, cykloturistiky a turizmu na lokálnej a regionálnej úrovni.

 

Významné dokončené projekty/dosiahnuté výsledky

V roku 2016 sme vytvorili webovú stránku Čavargy.sk, ktorej cieľom je propagácia občianskych združení a klubov, ktoré svojou činnosťou prispievajú k rozvoju svojho regiónu a motivujú verejnosť k aktívnemu pohybu v prírode. Ako združenie Čavargy sme v roku 2017 začali s revitalizáciou rekreačnej oblasti Sigord pri Prešove, ktorá niekoľko rokov chátrala. Kvôli znovuoživeniu tejto oblasti sme začali s rekonštrukciou budov bývalých lodeníc a s vybavovaním potrebných povolení na obnovenie člnkovania, ktoré tu malo dlhú tradíciu. Tiež sme sa uchádzali o grant Nadácie VÚB s cieľom výstavby náučného chodníka, ktorý sme vďaka verejnému hlasovaniu získali. Realizovali sme to formou brigád, ktorých sa zúčastnila široká verejnosť. Na trase dlhej takmer jeden kilometer okolo vodnej nádrže sme vyzbierali množstvo komunálneho odpadu, urobili premostenie cez potok Delňa, vysypali časť náučného chodníka drveným kameňom a osadili 5 lavičiek a 3 tabule s informáciami o lokálnej faune. Chodník sme oficiálne otvorili v polovici októbra.
Po dlhom byrokratickom procese sa nám v auguste 2018 podarilo obnoviť člnkovanie na vodnej ploche a čiastočne zrekonštruovať budovy lodenice. Pre záujemcov máme momentálne k dispozícii 4 člny, no do budúcnosti by sme to chceli rozšíriť, keďže tento počet nie je postačujúci vzhľadom na rastúci záujem o túto atrakciu.
V spolupráci s dobrovoľníkmi a lokálnymi firmami sme zorganizovali 3 kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré do tejto oblasti pritiahli množstvo ľudí. Najväčšie ohlasy boli na Rozlúčku s letom, kde sa po viac ako 20 rokoch vrátili na "miesto činu" aj členovia kapely Mloci a spolu s ďalšími kapelami sa postarali o bohatý hudobný program. Sprievodnými aktivitami boli rôzne hry pre deti a člnkovanie za dobrovoľný príspevok, návštevníci si tiež mohli pochutiť na guláši a maškrtníci aj na cukrovej vate.
V tieni neostala ani naša zatiaľ posledná akcia – Šarkaniáda, ktorá sa konala predposlednú októbrovú nedeľu. Keďže nám počasie prialo, jesenná atmosféra pritiahla množstvo ľudí na blízku lúku, ktorá sa zaplnila pestrofarebnými drakmi. Tentoraz sme pre návštevníkov navarili kapustnicu a pre tých zamrznutejších boli k dispozícii varené víno a čaj.
Ako bonus sme na každej akcii rozdávali magnetky, ktoré pre nás nezištne vyrobil jeden z našich nadšených podporovateľov.

 

Pracovné kontakty s podobnými organizáciami doma i v zahraničí

OZ Slomba, info@slomba.sk

 

Plán programových aktivít na rok 2019

V priebehu roka 2019 plánujeme pokračovať v prevádzkovaní člnkovania na vodnej ploche a udržiavať náučný chodník. Vodnú plochu chceme využiť na športové a kultúrne podujatia. Na jar budúceho roka plánujeme vytvoriť zázemie pre návštevníkov Sigordu, a to úpravou ohnísk, vytvorením stojanov pre bicykle, sedenia a stolov na oddych a relaxáciu v prírodnom prostredí. V neposlednom rade máme v pláne pokračovať v organizovaní športovo-kultúrnych podujatí, aby sme mohli pokračovať vo svojom cieli – oživiť rekreačnú oblasť Sigord.

 

Popíšte podrobne jednu z Vašich budúcoročných programových aktivít, pre realizácie ktorej si viete predstaviť dobrovoľnícku pomoc zamestnancov skupiny Tatra banka a. s.

Keďže chceme vytvoriť vhodné podmienky pre všetkých návštevníkov Sigordu, chceli by sme sa v budúcom roku zamerať na rekonštrukciu ohnísk, výrobu stojanov na bicykle, dreveného sedenia, stolov pri ohniskách a v blízkosti lodenice. Vyrovnať členitý terén a vysypať potrebné miesta drveným kameňom.

 

Čo je cieľom plánovanej aktivity

Naším cieľom je vytvoriť zázemie pre návštevníkov Sigordu, aby mohli v prírodnom prostredí stráviť čas so svojimi rodinnými príslušníkmi a cítili sa tu dobre.

 

Akú dobrovoľnícku činnosť očakávate zrealizovať dobrovoľníkmi z TB v rámci naplnenia týchto cieľov

Dobrovoľníci z TB sa môžu zúčastniť na niektorej z brigád, ktoré budeme organizovať v snahe naplniť svoje ciele. Môžu pomôcť pri vysypávaní štrku, výrobe stolov, lavíc, stojanov a natrieť ich náterovými hmotami, zapojiť sa do rekonštrukcie ohnísk a zberu komunálneho odpadu v blízkom okolí.

 

Kde plánujete túto aktivitu realizovať

Okolie vodnej nádrže Sigord v katastri obce Kokošovce

 

Termín, v ktorom plánujete túto aktivitu realizovať

Apríl – júl 2019

 

Rozpočet min na 1 000 Eur, potrebný na realizáciu tejto aktivity (prednostne chceme podporiť materiálové potreby a kúpu, alebo prenájom pracovných nástrojov potrebných na zrealizovanie dobrovoľníckej aktivity)

Drevo + doprava – 650 eur, náterové hmoty – 150 eur, spojovací materiál – 150 eur, brúsne kotúče na drevo – 50 eur, kameň + doprava – 100 eur