Ochrana a tvorba životného prostredia

Alino, n. o.

Žilinský región

Región, v ktorom organizácia pôsobí:

Žilinský región

Ul. 1. mája 18, 010 01  Žilina

 

Misia a ciele organizácie

Vymysleli sme mimozemšťana ALINA, ktorý stroskotal na našej planéte Zem, a jeho príbeh si môžete pozrieť na: https://www.youtube.com/watch?v=fgBcN9EbDKM. Aby u nás na Zemi ALINO prežil, deti a žiaci mu pripravujú potravu výlučne z potravinových hliníkových obalov – robia mu placky, halušky a guľky. ALINO pre žiakov pripravuje školskú Alinovu ligu a podľa množstva pre neho pripravených "dobrôt" odmeňuje školy na konci školského roka Putovným Alinom za celkové nazbierané množstvo, Putovným Alinom v prepočte na jedného prihláseného žiaka na škole a Putovným Alinom Haluškár za nazbierané halušky. Keď však ALINO našiel sponzora, s radosťou rozdal aj Mikuláša pre zúčastnené deti, aj iné motivačné pozornosti. Prihliada samozrejme aj na to, ako mu "dobroty" žiaci pripravia – nie je placka ako placka alebo namiesto halušky dostane kus hliníkového viečka, potom nakoniec zistí, že to ani nie je hliník, ale je v tom aj papier a plast, čo on teda nemôže.
Cieľom našej neziskovej organizácie je na školách hravou formou propagovať možnosť zberu hliníkových potravinových obalov, ktoré nemusia skončiť na obyčajnej skládke, ale naša organizácia ich ďalej posúva do zbernej firmy a odtiaľ sú následne zbalíkované a odvezené do firiem, ktoré hliníkový materiál recyklujú.


 

Významné dokončené projekty/dosiahnuté výsledky

Máme za sebou pilotný projekt 2015, ďalej reálny projekt 2016/2017 a veľmi úspešný projekt 2017/2018.
Pracujeme na školách počas školského obdobia a zatiaľ sme veľmi milo prekvapení účasťou prihlásených škôl. Ďakujeme všetkým riaditeľom škôl, učiteľom a pracovníkom škôl a v neposlednom rade aj žiakom, bez ich pomoci by sme nemohli realizovať svoj environmentálny projekt Alino, ktorého prvotným zámerom je naučiť deti a žiakov environmentálne sa správať k našej Zemi. Naše motto znie: Deti a Zem, nádej a dar.
Na našej stránke www.prealina.sk v sekcii Úvod sú videá – Alinov príbeh a Inštrukcie od nášho podporovateľa Tomáša Bezdedu, ako pripravovať "jedlo" ALINOVI. Tiež sú tam videá od podporovateľa MŠK Žilina futbalisti a veľmi zaujímané je aj video od trialistov Hlavatých, ktorí názorne predvádzajú, že aj bicyklom sa dá pripraviť placka pre ALINA.
Napísali o nás: http://zilina.aktualitky.sk/2017/06/20/deti-sa-skamaratili-s-alinom/ a https://myzilina.sme.sk/c/20437237/v-prvej-faze-projektu-alino-nazbierali-skolaci-zo-zilinskeho-kraja-1-128-kg-hlinikovych-obalov.html

 

Pracovné kontakty s podobnými organizáciami doma i v zahraničí

Pokiaľ vieme, sme jedineční s takýmto projektom na Slovensku, preto nemáme aktivity s podobnými organizáciami, ale nebránime sa ďalšiemu rozširovaniu sa v rámci Slovenska, prípadne v zahraničí.

 

Plán programových aktivít na rok 2019

Naša práca je nastavená na školský rok, keďže environmentálny projekt Alino je pre školy. V druhej polovici 2018/19 máme v pláne s podporou Žilinského samosprávneho kraja zorganizovať výstavu výkresov s environmentálnou tematikou Alino, ktoré nám žiaci, resp. školy posielali začiatkom roka 2018. V súčasnosti pracujeme na tom, aby sme práve z týchto obrázkov, ktoré sú vhodné na tlač, dali vyrobiť maľovanky pre mladších žiakov škôl, ktoré sú zapojené v environmentálnom projekte Alino pre školy. Každý z obrázkov je špecifický, a hlavne vyjadruje vnímanie toho-ktorého dieťaťa na tému enviro – Alino.

 

Popíšte podrobne jednu z Vašich budúcoročných programových aktivít, pre realizácie ktorej si viete predstaviť dobrovoľnícku pomoc zamestnancov skupiny Tatra banka a. s.

V rámci projektu Alino pripraviť súťaž pre trojčlenné družstvá žiakov v rýchlosti prípravy "dobrôt" pre mimozemšťana ALINA. Súťaž by bola v príprave placiek z Al plechovíc z nápojov a v príprave halušiek z hliníkových viečok. Súťaže by sa mohli zúčastniť žiaci z hociktorej prihlásenej školy v projekte Alino na školský rok 2018/19. Na súťaži radi privítame aj rodičov, prípadne starých rodičov. Môžu si zmerať sily v tom, kto je šikovnejší. Zároveň by dostali od našej neziskovej organizácie tričko s potlačou a iné vecné odmeny. Podklady na tlač tričiek nám posielali aj žiaci prihlásených škôl, hľadáme finančné možnosti na realizáciu výroby tričiek a tiež súťaž. Deťom a žiakom zúčastneným na súťaži by sme radi preplatili aj cestovné náklady, aby ich práve táto položka neodradila pricestovať do Žiliny, mohli by sme pozvať aj žiakov z Námestova, Tvrdošína, Trstenej...

 

Čo je cieľom plánovanej aktivity

Cieľom plánovanej aktivity je dostať do povedomia žiakov aj širšej verejnosti, čo sa pre ALINA zbiera, ako sa majú tieto "dobroty" pripravovať, aby zabrali čo najmenšie miesto. Stále sa stretávame s tým, že žiaci už z domu nosia do škôl hliníkové potravinové obaly nestlačené alebo málo stlačené. Potom je problém všetko naraz po trasách odviezť, komplikuje nám to dopravu zvozov aj dopravné náklady, keďže dodávkové auto si na zvozy musíme objednávať. Na súťaži chceme hravou formou ukázať, že sa to dá, a aj, že sa to dá pripraviť rýchlo. Radi by sme pripravili zábavné podujatie pre všetkých priaznivcov ALINA a environmentálneho zmýšľania.

 

Akú dobrovoľnícku činnosť očakávate zrealizovať dobrovoľníkmi z TB v rámci naplnenia týchto cieľov

Veľmi by nám pomohla pomoc pri občerstvení pre zúčastnených na súťaží – dobrovoľníkov nikdy nie je dosť :). A dobrovoľníci z Tatra banky môžu prípadne po súťaži urobiť prednášku, prečo práve Tatra banka, a. s., sa rozhodla podporiť environmentálny projekt Alino pre školy.

 

Kde plánujete túto aktivitu realizovať

Túto aktivitu plánujeme realizovať v Žiline. Po dohode s niektorou základnou školou, ktorá by nám bola ochotná na tento účel prenajať telocvičňu.

 

Termín, v ktorom plánujete túto aktivitu realizovať

Keďže naša práca je zameraná na školský rok, radi by sme súťaž realizovali v júni 2019, prípadne začiatkom júla 2019; ak by to nebolo možné v tomto termíne, tak v septembri 2019.

 

Rozpočet min na 1 000 Eur, potrebný na realizáciu tejto aktivity (prednostne chceme podporiť materiálové potreby a kúpu, alebo prenájom pracovných nástrojov potrebných na zrealizovanie dobrovoľníckej aktivity)

V tomto období nevieme presne nadefinovať rozpočet. Jednotlivé položky sú skutočne len predbežné a financie, ktoré by ostali, vieme pre žiakov použiť na zakúpenie športových potrieb pre zúčastnené školy na konci školského roka 2018/19 ako odmenu k Putovným Alinom. Prípadne môžeme časť finančnej podpory použiť na zakúpenie motivačných pozorností pre žiakov – ako Mikuláš 2019.

Prípravné materiály na súťaž, prípadne malé letáčiky o súťaži 500,- eur
Prenájom telocvične na súťaž 200,- eur
Zabezpečenie video nahrávky zo súťaže 100,- eur
Odmeny pre súťažiacich 500,- eur
Výroba tričiek s potlačou pre každého účastníka 3.000,- eur
Občerstvenie pre účastníkov súťaže 300,- eur
Preplatenie cestovných nákladov účastníkom súťaže 400,- eur