Ochrana a tvorba životného prostredia

OBČIANSKE ZDRUŽENIE TULÁK

Trnavský región

Región, v ktorom organizácia pôsobí:

Trnavský región

Železničná 1038/15, 926 01  Sereď

 

Misia a ciele organizácie

Hlavným cieľom našej organizácie je záchrana opustených, týraných, nechcených, zranených zvierat v meste Sereď a v širokom okolí, ako aj pomoc zatúlaným psíkom. Následne sa snažíme o nájdenie pôvodných alebo nových domovov pre zvieratá. V rámci svojich možností sa snažíme riešiť hlásené prípady týrania a zanedbania starostlivosti. Za dôležité považujeme šírenie informácií o potrebe kastrácie v teréne, ako aj na sociálnych sieťach. Každoročne sa snažíme o zlepšenie situácie s túlajúcimi sa zvieratami v meste a širokom okolí. Spolupracujeme so štátnymi inštitúciami pre záchranu divožijúcich zvierat, s OZ pre záchranu voľne žijúcich zvierat a vtákov. V rámci záchrany ktorou sa zaoberáme, pomáhame aj zraneným vtákom, ako napr. labute, netopiere, taktiež napr. ježkom. Všetky zvieratká prejdú vet. ošetrením, po ktorom sa zvieratko alebo vták umiestni v jednej zo záchranných staníc, napr. OZ Havran, Záchranná stanica pre zranené živočíchy Zázrivá, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky.
http://www.utuloksered.sk/index.php?mact=News,m6b223,default,1&m6b223category=Tul%C3%A1koviny&m6b223pagelimit=10&m6b223pagenumber=1&m6b223returnid=58&page=58
Záchrana labute:
https://www.facebook.com/pg/utuloksered/photos/?tab=album&album_id=1557740154242294

37039708_2270733562942946_8927572794456145920_n.jpg (104.92 KB)

 

Významné dokončené projekty/dosiahnuté výsledky

Vzhľadom na to, že nie sme oficiálny útulok, ale len dobrovoľníci, ktorí túto činnosť vykonávajú len popri svojich zamestnaniach, rodinách a vo voľnom čase, považujeme za úspech každé zachránené zviera, ktoré sa nám podarí zachrániť, vyliečiť a umiestniť do dobrého domova, prípadne zatúlaným zvieratám vrátiť sa k majiteľom. Naším najväčším úspechom sú fotografie z nových rodín.
Za úspech považujeme taktiež skutočnosť, že ročne zachránime v priemere 150 psíkov a 20 mačičiek. Každé zviera musí prejsť vstupnou veterinárnou prehliadkou, musí byť vakcinované, označené elektronickým čipom, zaevidované v centrálnom registri zvierat a musí byť kastrované. Priemerne v 30 % utrpelo zviera ťažký úraz následkom zrazenia autom alebo bolo zranené človekom. Tieto prípady si vyžadujú najväčšie finančné náklady, no úspešnosť, že zviera bude viesť plnohodnotný život, je 99 %.

V našej facebookovej komunite je viac ako 13-tisíc ľudí, čo znamená, že v prípade potreby informácie o stratených zvieratách, potrebnej pomoci, hľadaní nových domovov sa šíria jednoduchšie, rýchlejšie a efektívnejšie. Nájdete tu nespočetné množstvo videí našich útulkáčov, fotiek z nálezísk, ale aj šťastných fotiek z nových domovov.
https://www.facebook.com/pg/utuloksered/photos/?tab=album&album_id=321803991169256

 

Pracovné kontakty s podobnými organizáciami doma i v zahraničí

OZ Havran, Záchranná stanica pre zranené živočíchy Zázrivá, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

 

Plán programových aktivít na rok 2019

Kontinuálne sa snažíme o zlepšenie situácie so zatúlanými zvieratami. Našimi aktivitami sú hlavne záchrana čo najväčšieho počtu zvierat, zabezpečenie veterinárnej starostlivosti, umiestnenie a nájdenie pôvodných alebo nových domovov. Zabezpečenie veterinárnej starostlivosti v prípadoch zrazenia, poranenia zvierat, ktoré si vyžadujú väčšie finančné prostriedky, ako aj starostlivosť. Budeme sa naďalej angažovať v šírení informácií o kastrácii psov a mačiek v teréne a prostredníctvom sociálnych sietí.

 

Popíšte podrobne jednu z Vašich budúcoročných programových aktivít, pre realizácie ktorej si viete predstaviť dobrovoľnícku pomoc zamestnancov skupiny Tatra banka a. s.

Vzhľadom na to, že naše OZ nedisponuje oficiálnym útulkom, predstavujeme si programovú aktivitu formou vykonávania zbierok – materiálnou (deky, obliečky, uteráky, obojky, vôdzky...), vo forme krmiva (granuly, konzervy, maškrty) a neposlednom rade, samozrejme, finančnou zbierkou.
Naše OZ funguje v 90 % formou dočasnej starostlivosti, čo znamená, že rodina si vezme k sebe psíka do času nájdenia novej rodiny, pričom všetky náklady hradí naše OZ. Radi by sme rozšírili medzi zamestnancami možnosť poskytovať dočasnú opateru/dočasný domov.

 

Čo je cieľom plánovanej aktivity

Cieľom tejto aktivity je zabezpečiť čo najviac vyššie spomenutých aktivít. Vzhľadom na to, že takmer 90 % všetkých výdavkov tvoria veterinárne náklady, snažíme sa minimalizovať výdavky na kupovanie krmiva a materiálneho vybavenia a v neposlednom rade stále hľadáme rodiny (dočasná opatera), aby sme psíkov mohli umiestniť do tepla (hlavne v zime), socializovať ich, zabezpečiť im veterinárne ošetrenia.

 

Akú dobrovoľnícku činnosť očakávate zrealizovať dobrovoľníkmi z TB v rámci naplnenia týchto cieľov

Ako už bolo vyššie spomenuté, okrem materiálnej pomoci a pomoci s umiestňovaním do dočasnej opatery napríklad aj šírenie našej práce a príbehov prostredníctvom sociálnych sietí a taktiež darovaním 2 % z daní, ktoré nám veľmi pomáhajú pri fungovaní nášho OZ.
http://www.utuloksered.sk/darujte-nam-2
Samozrejme budeme radi, ak sa zamestnanci rozhodnú darovať nám 2 % z daní.

 

Kde plánujete túto aktivitu realizovať

Vo väčšine prípadov sú naše aktivity zamerané na Sereď, naše aktivity sa však rozšírili aj do okolitých dedín ako Šoporňa, Dolná Streda, Váhovce atď. a v neposlednom rade Sládkovičovo, kde sa staráme o záchytné koterce obce, odkiaľ aj umiestňujeme psíkov, ktorým sa nenájde pôvodný majiteľ.

 

Termín, v ktorom plánujete túto aktivitu realizovať

Tieto aktivity vykonávame kontinuálne, je to vlastne cieľ nášho združenia, takže budeme vďační, ak sa ľudia rozhodnú pomôcť nielen jednorazovo, ale kedykoľvek nato budú mať chuť a čas.
Všetky informácie, ako aj fotky, videá, informácie o našej práci nájdete na našej FB stránke, ale taktiež na Instagrame.
https://www.facebook.com/utuloksered/

 

Rozpočet min na 1 000 Eur, potrebný na realizáciu tejto aktivity (prednostne chceme podporiť materiálové potreby a kúpu, alebo prenájom pracovných nástrojov potrebných na zrealizovanie dobrovoľníckej aktivity)

2000 EUR : Veterinárne náklady ( vyšetrenia, operácie, veterinárne liečivá...)
1000 EUR : Nákup voliér a vybavenia ( odchytové klietky, čítačka čipov, hospitalizačné boxy a klietky, ...)
500 EUR : Nákup búd
500 EUR : Nákup krmiva, špeciálneho krmiva , podstielky pre mačky
500 EUR : Nákup čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a materiálov
500 EUR : Nákup doplnkov ( postroje , stopovačky, špeciálne obojky a vodítka...)