Ochrana a tvorba životného prostredia

Pomoc psíkom na východnom Slovensku

Košický región

Región, v ktorom organizácia pôsobí:

Košický región

Jána Erdélyiho 595/41, 079 01  Veľké Kapušany

 

Misia a ciele organizácie

Naším cieľom je priama záchrana psov z ulíc východného Slovenska. Fyzicky psy odchytávame a umiestňujeme do karanténnej stanice vo Veľkých Kapušanoch, ktorú prevádzkujeme. Naša karanténna stanica je počtom psov na úrovni útulku v Bratislave a Košiciach, ale, žiaľ, vybavením a financiami za nimi zaostávame, pretože sa nachádzame v najchudobnejšom regióne, 10 km od ukrajinskej hranice. Máme skromné podmienky, no aj tak sa snažíme zo všetkých síl. Zabezpečujeme psíkom očkovanie, čipovanie a kastrácie. Pripravujeme ich na adopciu, socializujeme, učíme kontaktu s ľuďmi. Keď sú pripravení, inzerujeme ich a hľadáme nové domovy. Zachraňujeme psy, ktoré žijú v rómskych osadách, po odchytení ich nevraciame, ale rovnako očkujeme, čipujeme a kastrujeme a hľadáme im nové domovy. Našou snahou je eliminovať počet túlavých psov v obciach na východnom Slovensku za pomoci kastrácií.

17635167_1400662013324531_3067900405091226460_o.jpg (231.79 KB)

 

Významné dokončené projekty/dosiahnuté výsledky

Naše OZ sme založili v roku 2015. V roku 2016 sme samostatne, bez akejkoľvek pomoci mesta postavili karanténnu stanicu vo Veľkých Kapušanoch a prijali sme stovky psov, ktorým sme našli nové domovy. Len za minulý rok sme prijali vyše 600 psov. Tento rok sme prijali už vyše 690 psov. Aktuálne máme v opatere 160 psov, ktorým počas pobytu v karanténnej stanici zabezpečujeme očkovania, čipovania a kastrácie. Zúčastnili sme sa školení v súvislosti s prepravou zvierat a máme vydaný medzinárodný certifikát na prepravu zvierat, vďaka ktorému môžeme prevážať psíky na adopciu aj do zahraničia. Našu činnosť poznajú v Česku, Nemecku aj Rakúsku. Naše psíky sa v zahraničí zúčastňujú výcvikov a sú z nich tí najvernejší priatelia človeka. Rodiny, ktoré si od nás adoptujú psíkov, si vážime a sme s nimi v kontakte.

 

Pracovné kontakty s podobnými organizáciami doma i v zahraničí

Frbul, občianske združenie, Slovenská republika, 0911 392 532

Môj život, občianske združenie, Slovenská republika, 0908 759 952

Sloboda zvierat, občianske združenie, Slovenská republika, slobodazvieratba@gmail.com, 0903 403 247

 

Plán programových aktivít na rok 2019

V roku 2019 plánujeme pokračovať v našej hlavnej činnosti – v priamej záchrane psov na východnom Slovensku. Plánujeme sa zamerať na skvalitnenie pobytu psíkov v našich priestoroch, opravy búd, kúpu nových búd, opravy a nátery kovových kotercov, oplotenia, na akcie na fotenie a venčenie psov, kastračný program – kastrácie psov z rómskych osád, videá so psami na podporu adopcií.

 

Popíšte podrobne jednu z Vašich budúcoročných programových aktivít, pre realizácie ktorej si viete predstaviť dobrovoľnícku pomoc zamestnancov skupiny Tatra banka a. s.

Dobrovoľníkov by sme radi privítali pri prácach v karanténnej stanici – nátery kovových kotercov a oplotenia, opravy búd, akcie na venčenie a fotenie psov, fyzická pomoc pri čistení kotercov.

 

Čo je cieľom plánovanej aktivity

Cieľom je zabezpečiť psom, ktoré máme v opatere, lepšie podmienky.

 

Akú dobrovoľnícku činnosť očakávate zrealizovať dobrovoľníkmi z TB v rámci naplnenia týchto cieľov

Natieranie kotercov a oplotenia, venčenie psov, pomoc pri čistení kotercov, pomoc pri fotení

 

Kde plánujete túto aktivitu realizovať

Karanténna stanica Veľké Kapušany

 

Termín, v ktorom plánujete túto aktivitu realizovať

Celý rok 2019 (konkrétny termín upresníme v závislosti od počasia)

 

Rozpočet min na 1 000 Eur, potrebný na realizáciu tejto aktivity (prednostne chceme podporiť materiálové potreby a kúpu, alebo prenájom pracovných nástrojov potrebných na zrealizovanie dobrovoľníckej aktivity)

Nákup štetcov a valčekov na maľovanie, nákup farby na kov, nákup náradia na čistenie kotercov, nákup pracovného oblečenia a obuvi, ochranných rukavíc