Ochrana a tvorba životného prostredia

OZ U psej matere

Bratislavský región

Región, v ktorom organizácia pôsobí:

Bratislavský región

Vištuk 517, 900 85  Vištuk

 

Misia a ciele organizácie

Naším cieľom a misiou je nájsť nový a bezpečný domov túlavým psíkom alebo mačkám. Občianske združenie U psej matere je v súčastnosti združením fungujúcim len vďaka dočasnej opatere. Nedisponujeme žiadnymi útulkovými priestormi, kde by sme mohli mať svojich chránencov situovaných na jednom mieste.
Toto fungovanie má však aj svoje výhody. Jednou veľmi dôležitou a zásadnou výhodou je, že napríklad psíky sú v opatere dobrovoľníkov, v ich domácnostiach. Takže záujemcom o adopciu vieme povedať oveľa presnejšie informácie o konkrétnom zvieratku.
Pokiaľ sú kapacity, snažíme sa pomáhať nielen v "našom" regióne.
A ak nám to dovoľujú finančné prostriedky, pomáhame aj dobrovoľníkom, ktorí pomáhajú "na vlastnú päsť" a zvyčajne riešia zvieratko pomocou vlastných prostriedkov – od jeho nájdenia až po proces adopcie. Robíme to hlavne preto, že v drvivej väčšine ide o ľudí, ktorí pomáhajú opakovane.
Ako občianske združenie sa snažíme byť prospešní napríklad aj pri odchytoch mačiatok a mačiek a pomáhame taktiež v rámci kastrácií.
Často sa podieľame na hľadaní stratených zvierat a tým pomáhame zvieratkám vrátiť sa do pôvodných domovov.
Jedným z cieľov nášho OZ do budúcnosti je tiež komplexnejšie riešenie a vytvorenie podmienok, vybudovanie malých stacionárov či karanténnych jednotiek v spolupráci s miestnymi (obecnými) úradmi, magistrátom.

 

Významné dokončené projekty/dosiahnuté výsledky

Tými najdôležitejšími a najvýznamnejšími výsledkami sú všetky naše adopcie.
Aj keď sú niekedy dni, keď nám je ťažko, stačí jedna správa z domova alebo fotka a to nám dodá vždy silu bojovať ďalej.
Každý jeden zachránený život je pre nás hnacou silou.
A keďže máme prevažne týrané a plaché psíky, je to pre nás o to viac. Vidieť zmenu.

 

Plán programových aktivít na rok 2019

Našou najpodstatnejšou aktivitou aj v ďalšom roku bude zodpovedné hľadanie nových domovov pre zachránených (psy a mačky) a pokračovať v kastračnom programe feriálnych (pouličných) mačičiek.

 

Popíšte podrobne jednu z Vašich budúcoročných programových aktivít, pre realizácie ktorej si viete predstaviť dobrovoľnícku pomoc zamestnancov skupiny Tatra banka a. s.

Každoročne sa snažíme pomôcť v rámci kastrácií pouličných mačičiek. Často je to náročnejšia práca, hlavne čo sa týka času a výdajov.
Pokiaľ ide o plachú mačičku/kocúrika, tak používame odchytovú klietku. Stáva sa, že využívame aj veľký podberák, ktorý si zvykneme požičiavať.
Ak je to mačička, ktorá má problém a treba ju liečiť, tak hľadáme miesto, kde by mohla byť v klietke a pod dohľadom. Tam využívame skladacie prepravné klietky, kde sa zmestí napríklad aj mačacie WC.
Zdravé mačičky sa kastrujú, odparatizuju, dostanú antibiotiká a po úplnom prebratí sa púšťajú späť do prostredia, odkiaľ sme ju zobrali.

 

Čo je cieľom plánovanej aktivity

Cieľom plánovaných aktivít je zabezpečiť :
a. regulovanú udržateľnosť počtu zvierat v uliciach mesta, čo spočíva aj v odchyte mačiatok a ich izolácii v karanténe, skrotenie a umiestnenie v nových domovoch
b. realizáciu kastračných akcií a veterinárne ošetrenia odchytených jedincov tak, aby sa zabránilo šíreniu chorôb, a vypustenie do pôvodných lokalít
c. ozdravenie populácie pouličných mačiek
d. vytvorenie dostatočných životných podmienok pre pouličné mačky, keďže ide o ekoderatizačné zvieratá potrebné na likvidáciu hlodavcov v meste
e. dočasná starostlivosť pred umiestnením psíkov z karanténnej stanice Pezinok

 

Akú dobrovoľnícku činnosť očakávate zrealizovať dobrovoľníkmi z TB v rámci naplnenia týchto cieľov

Podľa možnosti pomoc s odchytom mačiek, s prevozom a dočasnou opaterou psíkov, mačiatok a mačiek.
Uvítame aj nahlásenie kolónií mačiek v miestach bydliska dobrovoľníkov z TB.
V nasledujúcom roku sa tiež chystáme prerobiť internetovú stránku, uvítame aj odbornú pomoc v tejto oblasti.

 

Kde plánujete túto aktivitu realizovať

Čo sa týka kastračného programu, snažíme sa pomáhať hlavne v Bratislave, Pezinku a okolí.
Ale psíky sme pod naše OZ preberali napríklad aj z východu.

 

Termín, v ktorom plánujete túto aktivitu realizovať

V priebehu roka.
Nedá sa povedať presný dátum, kedy pracujeme na kastračnom programe. Ideálne nie v chladnom období, aby mali komfort po narkóze.

 

Rozpočet min na 1 000 Eur, potrebný na realizáciu tejto aktivity (prednostne chceme podporiť materiálové potreby a kúpu, alebo prenájom pracovných nástrojov potrebných na zrealizovanie dobrovoľníckej aktivity)

Najideálnejšie by boli možno práve prepravné skladacie klietky. Tie väčšie sú nákladné a vždy ich vieme využiť práve pri rehabilitáciách chorých.
Pomohli by tiež odchytové menšie klietky, prepravky, krmivo, mačacie WC, podstielky, veľký podberák, dobre sajúce podložky, dezinfekčné prostriedky.