Ochrana a tvorba životného prostredia

Zelená hliadka

Bratislavský región

Región, v ktorom organizácia pôsobí:

Bratislavský región

Riazanská 2, 843 57  Bratislava

 

Misia a ciele organizácie

V duchu motta: „Lebo sa nás to týka“ chceme poukázať na problém odpadu na uliciach v našom meste a motivovať ľudí, aby sa angažovali v prospech svojho životného prostredia a bydliska aspoň tým, že nebudú množiť odpadky na uliciach.

Naším poslaním však nie je nahrádzať prácu samospráv ani vytvoriť svet bez odpadkov.
Zároveň chceme poukázať na problematiku premnoženia reklamných zariadení v Bratislave. Chceme prispieť k obmedzeniu počtu aspoň nelegálnych reklamných plôch a uvoľniť viac miesta pre zeleň a vľúdnejšie verejné priestory.

Chceme:
PREBÚDZAŤ v každom z nás TÚŽBU po vyššej kvalite života,
BÚRAŤ VŽITÉ PREDSTAVY o tom, že odpadky patria do ulíc, vizuálny smog na verejné priestory a vysoké obrubníky na každý priechod.
OTVÁRAŤ OČI každému, kto verí v krajšie slovenské mestá. Hľadáme aktívnych aj reaktívnych ľudí, ktorí sa chcú dobrovoľne realizovať vo voľnom čase, hľadať riešenia na zlepšenie svojho vlastného prostredia a priamo sa na jeho zlepšení podieľať. Nebojme sa nebáť! Cieľom Zelenej hliadky je pomocou komunitných a cielených, nielen upratovacích akcií vytvoriť neformálnu skupinu obyvateľov, ísť pozitívnym príkladom samosprávam a tým ich stimulovať/provokovať k činnosti. Chceme presadzovať riešenia zlepšujúce život v meste a rozšíriť tieto myšlienky za hranice Bratislavy.

 

Významné dokončené projekty/dosiahnuté výsledky

Všetky zrealizované akcie v rámci činnosti Zelenej hliadky je možné nájsť na tomto odkaze:
https://www.facebook.com/zelenahliadka/.

 

Pracovné kontakty s podobnými organizáciami doma i v zahraničí

Spolupracujeme predovšetkým s firmami, ktoré majú záujem o spoluprácu. Sú to firmy ako DELL, BUREAU VAN DIJK a iné.

 

Plán programových aktivít na rok 2019

Plán programových aktivít sumarizujeme a plánujeme vždy na začiatku aktuálnej sezóny. Čiže na sezónu 2019 budeme sumarizovať všetko, čo sme stihli v roku 2018. To, čo sme nestihli alebo sa nám nepodarilo zrealizovať, zaradíme do aktuálnej sezóny. Budeme priebežne odstraňovať a monitorovať čierne skládky, natierať hrdzavé zábradlia, odstraňovať grafity.

 

Popíšte podrobne jednu z Vašich budúcoročných programových aktivít, pre realizácie ktorej si viete predstaviť dobrovoľnícku pomoc zamestnancov skupiny Tatra banka a. s.

Dobrovoľnícku pomoc firiem spájame s natieraním, resp. odstraňovaním grafity z rôznych verejných plôch, ako sú piliere nadjazdov alebo mostov. Taktiež zvykneme odstraňovať grafity zo zastávok.

 

Čo je cieľom plánovanej aktivity

Cieľom plánovanej aktivity je znižovať množstvo vizuálneho smogu v podobe grafity. Grafity sú naozaj veľkým problémom v každej mestskej časti, preto je dôležité ich preventívne odstraňovanie. Máme skúsenosti, že už raz natreté plochy vo veľkej miere zostanú čisté.

 

Akú dobrovoľnícku činnosť očakávate zrealizovať dobrovoľníkmi z TB v rámci naplnenia týchto cieľov

Dobrovoľnícka činnosť sa bude týkať priamo natierania farby na plochy znečistené grafity.

 

Kde plánujete túto aktivitu realizovať

Aktivitu plánujeme realizovať v mestskej časti Dúbravka.

 

Termín, v ktorom plánujete túto aktivitu realizovať

Aktivitu plánujeme realizovať v jarných mesiacoch, keď nám to umožní počasie.

 

Rozpočet min na 1 000 Eur, potrebný na realizáciu tejto aktivity (prednostne chceme podporiť materiálové potreby a kúpu, alebo prenájom pracovných nástrojov potrebných na zrealizovanie dobrovoľníckej aktivity)

Rozpočet vypracovaný nemáme, pretože to záleží od konkrétnej veľkosti plochy, ktorá sa bude natierať. Na natieranie bude potrebné zakúpiť farby, riedidlá, rukavice, štetce, valčeky, drobné občerstvenie. Náklady pri väčšej natieracej akcii sa pohybujú okolo 2500 eur v závislosti od množstva potrebnej farby.