Ochrana a tvorba životného prostredia

Rozbicyklujme Nitru!

Nitriansky región

Región, v ktorom organizácia pôsobí:

Nitriansky región

Wolfganga Kempelena 3, 949 01  Nitra

 

Misia a ciele organizácie

Cyklodoprava je v Nitre a okolí dlhodobo zanedbaná.
Navyše jej je často mylne prisudzovaný iba rekreačný význam, pričom sa dostatočne neprihliada aj na cyklodopravu účelovú. To je doprava za prácou, do obchodu, na úrad a pod.
Od vzniku nášho združenia sa snažíme úradom a obyvateľom komunikovať rozdiel medzi nimi dvomi a z toho aj vyplývajúce rôzne potreby pre cyklistov. Na základe toho plánujeme a navrhujeme nové cyklotrasy a cyklomobiliár aj v centre mesta a mestských štvrtiach, a nielen pri rieke a v parku, ako to robilo mesto doposiaľ. Navyše sa zapájame do rôznych konaní na okresnom a stavebnom úrade a komunikujeme aj priamo s developermi, pričom ich motivujeme k úprave projektov v prospech chodcov a cyklistov. Výsledkom sú úspešné dohody pri nových projektoch výstavby polyf. obj. Tabáň či polyf. obj. Orbis.

 

Významné dokončené projekty/dosiahnuté výsledky

https://www.facebook.com/groups/rozbicyklujmenitru/

https://ulozto.sk/tam/_l2c7qsunDn8i

Servisný cyklostojan
Cyklopumpa
Zdieľané bicykle – bikesharring
Nové bezpečné stojany na bicykle
Detské stojany na bicykle a kolobežky
Negociácie s Mestom Nitra a Krajským dopravným inšpektorátom vo veci celodenného otvorenia pešej zóny pre cyklistov
Dohoda s investorom Tabáň
Dohoda s investorom Orbis
Obnova vodorovného dopravného značenia
Oprava povrchu na viacerých miestach cyklochodníkov
Spriechodnenie cyklochodníkov od zelene
Naše o. z. je súčasťou a účastníkom prebiehajúceho projektu Plánu udržateľnej mobility mesta Nitra.

 

Pracovné kontakty s podobnými organizáciami doma i v zahraničí

ARRIVA – zdieľané bicykle

Bikesharring Nitra – komunitné zdieľané bicykle

Critical Mass Bratislava

Critical Mass Nitra

OZ Mulica – Žilina

Hidepark – Nitra

Hidepumpa – Nitra

Cyklokoalícia – Bratislava

 

Plán programových aktivít na rok 2019

Deň Zeme (apríl 2019) – symbolické otvorenie cyklistickej sezóny a 1. jarná cyklojazda
Do práce na bicykli (máj 2019) – celoslovenská iniciatíva s našou podporou
Cykloraňajky (máj 2019) – ranné odmeňovanie cyklistov kávou, čajom a niečím na zahryznutie zadarmo – iba za to, že jazdia bicyklom
Raňajky v tráve (máj 2019) – piknik v Dražovciach
Sčítavanie cyklistov (máj 2019) – II. ročník sčítavania cyklistov, chodcov a ďalších účastníkov na rôznych miestach mesta súčasne
Premietačka Bikelab (august 2019) – letné premietanie filmov pod holým nebom; zdrojom energie premietačky budú bicykle
Do školy na bicykli (september 2019) – celoslovenská iniciatíva s našou podporou
Do obchodu na bicykli (september 2019) – celoslovenská iniciatíva s našou podporou
Divadelná Nitra (september 2019) – zapojenie sa do programu, diskusie, jazda mestom na bicykli "od divadla k divadlu"
Európsky týždeň mobility (september 2019)
Celoslovenská konferencia o doprave (október 2019)
Dočasné inštalácie – ukážky cyklotrás na nových miestach priamo v meste

 

Popíšte podrobne jednu z Vašich budúcoročných programových aktivít, pre realizácie ktorej si viete predstaviť dobrovoľnícku pomoc zamestnancov skupiny Tatra banka a. s.

V prípade úspechu by sme dobrovoľnícku pomoc radi rozložili aj medzi viacero programových aktivít, ktoré plánujeme na rok 2019.
Zatiaľ najväčšou zamýšľanou finančnou položkou je prenájom Bikelab inštalácie, najväčšou položkou v podobe odpracovaných hodín je sčítanie chodcov, cyklistov, bežcov, korčuliarov atď. na viacerých vybraných miestach mesta.

 

Čo je cieľom plánovanej aktivity

Cieľom je priblížiť ľuďom bicykel ako nástroj v inej, netradičnej, zábavnej forme, ako ho poznáme. Nielen ako prostriedok na rekreáciu a trávenie voľného času, dopravný prostriedok, ale aj ako zdroj energie využiteľný na pohon filmovej premietačky. To zas ocení množstvo návštevníkov, či už dospelých alebo detí, pre ktorých môžeme premietať film.
Cieľom podujatia Cykloraňajky je odmeniť cyklistov za to, že využívajú bicykel ako svoj dopravný prostriedok. Že nezaťažujú mesto autom, splodinami, neprispievajú k dopravným kolónam a že tiež robia niečo pre svoje telo. Radi by sme im v poradí už III. ročníkom cykloraňajok zadarmo dali niečo na zahryznutie a ponúkli im nápoje.
Cieľom sčítavania je mať štatistické informácie o množstve jednotlivých užívateľov chodníkov a ciest. Tie sú dôležité kvôli plánovaniu a správnemu dimenzovaniu nových cyklochodníkov, chodníkov, mobiliára podľa technických noriem a preto, aby sme vedeli mestu argumentovať potreby obyvateľov.

 

Akú dobrovoľnícku činnosť očakávate zrealizovať dobrovoľníkmi z TB v rámci naplnenia týchto cieľov

Dobrovoľníci z Tatra banky sa môžu zapojiť do ktoréhokoľvek z týchto pripravovaných projektov, pričom v prípade záujmu sa môžu stať aj platnými členmi nášho združenia. Radi ich uvidíme na svojich akciách a veľmi uvítame akúkoľvek pomoc. Práce a nápadov je veľmi veľa.

 

Kde plánujete túto aktivitu realizovať

Nitra

 

Termín, v ktorom plánujete túto aktivitu realizovať

Jar 2019 – jeseň 2019

 

Rozpočet min na 1 000 Eur, potrebný na realizáciu tejto aktivity (prednostne chceme podporiť materiálové potreby a kúpu, alebo prenájom pracovných nástrojov potrebných na zrealizovanie dobrovoľníckej aktivity)

Z rozpočtu by sme radi hradili nevyhnutné drobné výdavky, ktoré vzniknú pri väčšine plánovaných projektov.
Najväčšou položkou je prenájom Bikelab inštalácie na letné premietanie filmov pre obyvateľov pod holým nebom a nákup cyklomobilára.